Spłata długu spadkowego, a obowiązek podatkowy w PIT

Darowizna nieruchomości jest czynnością, która wzbudza wiele radości. Zwiększa się wartość naszego osobistego majątku. Przyjęcie spadku, w skład którego weszła nieruchomość w efekcie również powoduje zwiększenie się naszych osobistych zasobów majątkowych. Niestety nieruchomości, które nabywamy w powyższy sposób nie zawsze są wole od obciążeń hipotecznych, a w spadku oprócz dobrodziejstw nabywamy również długi. Często jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji jest decyzja o sprzedaży nabytej tytułem darmym nieruchomości i spłata długów. Niestety taka czynności niesie za sobą konsekwencje natury podatkowej.

Do końca 2018 roku decyzja o sprzedaży nieruchomości w celu spłaty długów spadkowych okazywała się brzemienna w skutkach dla podatników. Fiskus żąda 19% podatku od kwoty uzyskanej z odpłatnego zbycia nieruchomości, którą przekazano na zaspokojenie odziedziczonych długów. Środki przeznaczone na spłatę długów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z obowiązującym do końca 2018 roku art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja dotyczy przypadków zbycia odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym przyjęto spadek.

Przykład:

Podatnik w maju 2016 roku przyjął spadek, w skład którego weszła nieruchomość o wartości 300 tys. zł oraz długi spadkodawcy w wys. 250 tys. zł. Podatnik w lutym 2018 roku sprzedał nieruchomość za kwotę 300 tys. zł i 250 tys. zł przeznaczył na spłatę zobowiązań. Podatnik będzie zobowiązany do zapłaty 19% podatku od kwoty 250 tys. zł.

Powyższa przykład dotyczy również przyjętych w spadku obciążonych kredytem nieruchomości. Jej sprzedaż, a następnie spłata kredytu w stanie prawnym obowiązującym do 2018 roku powodowała, że podatnicy są zmuszeni do zapłaty podatku od wartości spłaconego kredytu.

Od stycznia 2019 roku sytuacja uległa zmianie. Kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości przeznaczona na spłatę długów spadkowych, zgodnie z brzmieniem znowelizowanego przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o PIT, będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Podatnicy nie będą musieli płacić podatku od który przeznaczonej na spłatę długów. W opisywanym przykładzie

Nowelizacja nie objęła swoją treścią uzyskanych darowizn. Podatnicy, który nabyli umową darowizny zadłużoną nieruchomość i podjęli decyzję o jej sprzedaży w celu zaspokojenia długów hipotecznych, nie będą mogli tej kwoty uznać za koszt podatkowy. W konsekwencji powstanie obowiązek podatkowy w zakresie zapłaty 19% podatku od kwoty przeznaczonej na spłatę długów hipotecznych.

Autor: Szymon Krawczyk – Doradca Podatkowy w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Inne Artykuły