Odszkodowania

Od wielu lat zajmujemy się dochodzeniem należnych świadczeń odszkodowawczych. Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać dla Państwa najwyższe możliwe odszkodowanie za skutki wypadków i powstałych szkód. Każdą sprawę weryfikujemy indywidualnie – również pod względem przedawnienia, dzięki czemu rzetelnie oceniamy możliwości prawne.

Pamiętaj !
Zakłady ubezpieczeń bardzo często zaniżają wartość odszkodowania, które przysługuje ubezpieczonemu. Nie pozwól się oszukać – z naszą pomocą możesz uzyskać tyle ile naprawdę Ci się należy.

Szkody na mieniu
Jeżeli ubezpieczyliście Państwo przedmiot lub nieruchomość, które następnie uległy zniszczeniu, wystąpimy w Państwa imieniu o stosowne odszkodowanie z tytułu:

– pożaru, zalania, wybuchu gazu, rabunku
– utraty plonów na skutek sił przyrodniczych np. burzy, intensywnych deszczów etc.
– uszkodzenia lub kradzieży maszyn, sprzętu elektronicznego etc.

Szkoda na osobie
Szkody osobowe dzielimy na szkody majątkowe oraz niemajątkowe. W tym wypadku stosujemy przepisy ogólne Kodeksu cywilnego, dotyczące sposobu naprawienia szkody na osobie oraz żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Po przeanalizowaniu sprawy wystąpimy o odszkodowanie należące się Państwu na skutek:

– uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia
– pozbawienia wolności
– bólu czy cierpienia psychicznego

Szkody OC
Odszkodowania z polisy odpowiedzialności cywilnej, występują zazwyczaj na skutek wypadków komunikacyjnych. Co ważne, ofiara wypadku może ubiegać się o odszkodowanie nie tylko z policy ubezpieczonego, ale także od samego sprawcy wypadku. W ramach szkód z OC:

– doradzamy przy gromadzenia materiału dowodowego
– analizujemy dokumentację i oceniamy realne szanse na uzyskanie odszkodowania
– uwzględniamy dochodzenie kosztów za wynajem auta zastępczego
– reprezentujemy Państwa zarówno przed Zakładami Ubezpieczeń, jak i w postępowaniu cywilnym

Ważne:
Odszkodowanie należy się poszkodowanemu w przypadku:

– uszkodzenia ciała
– rozstroju zdrowia
– utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
– śmierci (rodzinie poszkodowanego)

Masz pytania lub jesteś zainteresowany podjęciem współpracy

Skontaktuj się