Potrzebujesz pomocy?

NASZE SPECJALIZACJE:

ikonka Prawo kontraktowe
PROCES

– Dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi
– Dochodzenie roszczeń dla Klientów masowych
– Procesowa obsługa firm windykacyjnych

ikonka Prawo pracy
OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

– Wsparcie w bieżącej działalności podmiotów
– Kontrakty: opinie, interpretacje, analizy; tworzenie umów
– Sprawy pracownicze: doradztwo, analiza dokumentacji; rozwiązywanie sporów pracowniczych na gruncie Kodeksu Pracy

ikonka Prawo sportowe
PRAWO SPORTOWE

– Kontrakty sportowe: analiza i tworzenie
– Doradztwo prawne w zakresie działalności Klubów Sportowych
– Reprezentacja w postępowaniach przed PZPN, Sądem Arbitrażowym oraz innymi instytucjami

ikonka Ochrona danych os
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

– RODO: audyty i wdrożenie procedur
– Doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych
– Doradztwo w zakresie naruszeń danych osobowych i sposobów ochrony danych osobowych

ikonka prawa autorskie
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I PRAWA AUTORSKIE

– Ochrona własności przemysłowej
– Rejestracja znaków towarowych
– Ochrona praw autorskich

ikonka Prawo cywilne i ..
ODSZKODOWANIA

– Szkody OC
– Szkody osobowe
– Szkody na mieniu