Jak odzyskać pieniądze od zadłużonego inwestora? Czyli o egzekucji z rachunków brokerskich słów kilka.

Prowadzenie egzekucji z instrumentów finansowych ulokowanych na rachunku papierów wartościowych na szczęście nie zostało pominięte ani wyłączone przez ustawodawcę z dozwolonych sposobów prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. Regulacja dotycząca samego sposobu postępowania jest w p...
Czytaj Więcej

Przedsiębiorcy uważają, że wraz z dynamicznym wprowadzeniem w życie programu Polski Ład, ich sytuacja pogorszyła się bardziej, niż w momencie wprowadzenia lockdownu. Dla wielu branż i sektorów rynku, prowadzenie działalności gospodarczej stało się najzwyczajniej nieopłacalne. Właśc...
Czytaj Więcej

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – obligatoryjna odpowiedź na pozew i jej konstrukcja

Od dnia 7 listopada 2019 r. w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany w niemal trzystu przepisach, a jej celem – zgodnie z uzasadnieniem projektu – jest przyspieszenie post...
Czytaj Więcej