Kariera

Kancelaria Prawna WEC Wójtowicz i Wspólnicy Sp.k. zatrudni osoby, które z pasją i pełnym zaangażowaniem chcą pracować w zawodzie prawnika.

Poszukujemy kandydatów zarówno o wysoko rozwiniętych kompetencjach prawniczych, jak i osób uczących się, poszerzających swoje kwalifikacje zawodowe, potrafiących spojrzeć na daną sytuację z różnych perspektyw.

Zapewniamy stabilne miejsce pracy tworząc w nim miłą i przyjazną atmosferę. Bogate doświadczenie pozwoli nam wdrożyć Państwa w efektywną obsługę Klientów Naszych Spółek.

Wszystkim pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach poszerzających ich wiedzę i umiejętności w obszarze prawa. To właśnie od ludzi zależy nasz profesjonalizm, dlatego przywiązujemy ogromną wagę do ich wszechstronnego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy.

umowa o pracę

umowa o pracę

wynagrodzenie

atrakcyjne wynagrodzenie

opieka medyczna

opieka medyczna

szkolenia

szkolenia

ubezpieczenie

ubezpieczenie na życie

pakiet sportowy

pakiet sportowy

rozwój

stały rozwój

W spółkach Grupy WEC jako jednych z niewielu pracodawców w Polsce, działa Międzyzakładowy Pracowniczy Programy Emerytalny (MPPE). Pracownicze programy emerytalne (PPE) są formą grupowego oszczędzania na przyszłą emeryturę, wprowadzone zostały ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 ze zm.).
Kancelaria stworzyła dla pracowników dodatkowy benefit, dający możliwość oszczędzania – każdy pracownik spółki ma możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego, którego celem jest gromadzenie środków na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Składki podstawowe opłaca pracodawca. W ramach działającego w spółkach Grupy WEC MPPE, spółki będą odprowadzały za pracownika składki, które w przyszłości staną się częścią jego emerytury. Uczestnictwo w programie jest dla pracowników formą długoterminowej lokaty finansowanej przez pracodawcę. Oszczędności zgromadzone w programie są własnością pracownika i to pracownik sam decyduje o modelu gromadzenia środków w programie.
Zgromadzone w działającym w Grupie WEC MPPE środki, można na warunkach ustawowych przenosić do innych form oszczędzania na przyszłą emeryturę takich jak IKE, IKZE czy inny PPE. Już teraz warto myśleć o swojej emeryturze.