Obsługa podmiotów gospodarczych

  • Wsparcie w bieżącej działalności podmiotów
  • Kontrakty – opinie, interpretacje, analizy; tworzenie umów
  • Sprawy pracownicze – doradztwo, analiza dokumentacji; rozwiązywanie sporów pracowniczych na gruncie Kodeksu Pracy
Masz pytania lub jesteś zainteresowany podjęciem współpracy

Skontaktuj się