5 ZMIAN W PRAWIE PRACY W 2024

Rok 2024 przyniesie spore zmiany w prawie pracy. Zmiany będą dotyczyć minimalnych płac, ochrony pracownika czy też emerytur pomostowych. Przedstawiamy 5 kluczowych nowelizacji Kodeksu Pracy, jakich mogą spodziewać się nie tylko pracownicy, ale też pracodawcy.

Rok 2023 również wiązał się ze znacznymi rewolucjami w Kodeksie Pracy. Jednakże, rok 2024 skutecznie mu dorównuje pod względem ilości innowacji, jakie czekają pracowników.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej

Od 1 stycznia 2024 r., stawka minimalna brutto wzrosła z 3600 zł do 4242 zł. Po 1 lipca tego samego roku, będzie ona wynosić już 4300 zł. Zwiększy się również stawka godzinowa. W lipcu zmieni się ona z 27,70 zł/h na 28,10 zł/h. Oznacza to, że w stosunku do stawki z 1 lipca 2023 r., zwiększą się one kolejno o niecałe 18% i 19,5%. Zwiększą się także kwoty rozmaitych dodatków powiązanych z kwotą minimalnego wynagrodzenia.

Kwoty wolne od potrąceń

Naturalnie, ze względu na podwyższenie płacy minimalnej, zmianie ulegną także kwoty wolne od potrąceń. Od 1 stycznia do 1 lipca 2024 roku, wynosić będą one:

  • Potrącenia niealimentacyjne – 3221,98 zł
  • Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi – 2416,49 zł
  • Kary pieniężne – 2899,78 zł

Lepsza ochrona pracownika przed wypowiedzeniem

W tym roku zmieni się również aspekt związany z pracownikiem i postępowaniem cywilnym. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, w przypadku (jego zdaniem niesłusznego) wypowiedzenia, może skierować sprawę do sądu pracy. Sąd może uznać wypowiedzenie za bezskuteczne lub przywrócić pracownika do pracy. W takim przypadku, pracodawca będzie miał obowiązek dalszego zatrudnienia go, do czasu prawomocnego wyroku, który może trwać nawet do trzech lat. Przez cały czas trwania postępowania pracownikowi przysługują wszelkie dotychczasowe uprawnienia pracownicze.

Wyposażenie stanowiska pracy

To nie koniec udogodnień dla pracowników. Od nowego roku, jeśli pracują oni przy komputerze przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru pracy, ich stanowisko będzie musiało posiadać monitor stacjonarny lub podstawkę. Chodzi o to, aby ekran ustawiony był w taki sposób, by górna krawędź monitora znajdowała się na wysokości ich oczu. Ponadto, będą oni mogli upominać się nie tylko o okulary korekcyjne, ale też szkła kontaktowe. Zmiany te mają zmniejszyć prawdopodobieństwo uszczerbków na zdrowiu, spowodowanych zbyt długą pracą przy komputerze.

Emerytury pomostowe

Zmianie ulegną również przepisy emerytur pomostowych. Do końca roku 2023, o takie świadczenie mogły ubiegać się osoby, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w trudnych warunkach, mogących spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Wraz ze zmianami przepisów, z wcześniejszego świadczenia będą mogły skorzystać osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku.

Zdania na temat zmian w prawie pracy są zdecydowanie podzielone, ale jedno jest pewne – pracodawcy się od nich nie uchronią, dlatego warto o nich wiedzieć i odpowiednio się przygotować.

Inne Artykuły