Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w konflikcie ze swobodą wypowiedzi

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211) (dalej: u.z.n.k.) wprowadziła nowe pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, implementując tym samym do porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/...
Czytaj Więcej