Tarcza 4.0. – pożyczka do 5.000,00 zł – ważne zmiany dla mikroprzedsiębiorców

W dniu 23 czerwca 2020 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086) (dalej: tarcza 4.0.), która weszła w życie w dniu 24 czerwca 2020 r.

Ustawa wprowadziła znaczące zmiany dla mikroprzedsiębiorców, którzy wnioskowali i będą wnioskować o uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki do 5.000,00 zł.

Przypominamy, że przedmiotową pożyczkę mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Wniosek należy złożyć do Urzędu Pracy właściwego według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Kwota pożyczki jest przelewana na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego w terminie dwóch dni od daty zaakceptowania wniosku przez właściwy Urząd Pracy. Środki uzyskane tytułem pożyczki winny zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. podatków czy kosztów utrzymania lokalu.

 Zgodnie z przepisami uchwalonej Tarczy 4.0. mikroprzedsiębiorca, który uzyskał przedmiotową pożyczkę, nie musi już wnosić o jej umorzenie wraz z odsetkami. Oczywiście, aby doszło do umorzenia kwoty pożyczki wraz z należnościami ubocznymi mikroprzedsiębiorca musi spełnić określone warunki. Mianowicie musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od daty uzyskania ww. pomocy. Fakt prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej we wskazanym okresie Urząd Pracy będzie jednak teraz badał z urzędu, w związku z czym nie jest konieczna aktywność zainteresowanego w tym zakresie.

Ustawa wprowadziła jeszcze jedną bardzo ważną zmianę w kontekście przedmiotowej pożyczki. Kwoty udzielone z jej tytułu nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej, co w praktyce oznacza, że kwoty wypłacone na wskazany przez przedsiębiorcę rachunek bankowy są wolne od zajęcia na podstawie tytułów wykonawczych.

Wprowadzone zmiany z pewnością stanowią ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców, bowiem z ich barków zdjęta zostaje konieczność podejmowania aktywności w celu umorzenia kwoty uzyskanej tytułem pożyczki.

Autor: Justyna Gelczyńska – Aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.k.

Inne Artykuły