Kontrakt piłkarski, a granice swobody umów

Piłkarz zawodowy może grać  – czyli świadczyć na rzecz klubu usługi współzawodnictwa sportowego w oparciu o umowę o pracę, jak również w oparciu o umowę cywilnoprawną. Mimo swobody umów wynikającej z treści art. 353[1] kc , zawarcie umowy o pracę z piłkarzem lub umowy o świadczenie usług nie jest takie proste. Nie wystarczą bowiem regulacje wynikające z kodeksu cywilnego, czy kodeksu pracy. Koniecznym – dla ważności kontraktu jest zawarcie w umowie nie tylko regulacji wskazanych wyżej aktów prawnych, ale również przepisów związkowych – uchwał Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Te przepisy, które powstają w oparciu o przepisy FIFA determinują treść stosunku prawnego łączącego piłkarza z klubem.  Odmienne sposoby regulacji dotyczą m. in. sposobu określenia wysokości wynagrodzenia, opcji przedłużenia umowy, sposobów rozwiązania umowy. Wszystkie te elementy muszą być określone w kontrakcie zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów związkowych pod rygorem nieważności umowy.

Autor: Jacek Sroczyński – Radca Prawny, Komplementariusz w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Jesteś piłkarzem, agentem, pośrednikiem transakcyjnym? Potrzebujesz bliższych informacji lub pomocy w zawarciu umowy? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Inne Artykuły