Split payment – mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.

1 listopada 2019 r.  weszła w życie bardzo ważna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W wyniku nowelizacji usunięto załączniki 11 oraz 13 oraz wprowadzono nowy załącznik nr 15, który zawiera wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Nowe przepisy dla podatników mogą stwarzać wiele wątpliwości, dlatego poniżej omówiono kilka przypadków.

Obowiązkiem podzielenia płatności objęte są faktury VAT, których wartość sprzedaży ogółem wynosi minimum 15 000,00 zł. Jeśli w skład tej faktury (jedna z pozycji) obejmuje towar z załącznika nr 15 na kwotę np. 1 000,00 zł, to podatnik powinien należność wynikającą z tej faktury uregulować stosując split payment. Możliwe jest wykonanie dwóch przelewów – 1 000,00 zł stosując split payment, natomiast pozostałą cześć zwykłym przelewem.

Gdy podatnik ureguluje całą należność z faktury o wartości powyżej 15 tys. zł w drodze kompensaty, to tego typu uregulowanie należności pozostaje poza reżimem split payment. Jeśli faktura została częściowo opłacona w drodze kompensaty, to pozostałą należność należy uregulować przez mechanizm podzielonej płatności, jeśli zawiera towary określone w załączniku nr 15.

Uchwalone zostały przepisy przejściowe.

W przypadku dostaw towarów lub usług z załącznika 11 i 14 dokonanych:

  1. przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.
  2. po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 r.

– stosujemy przepisy dotychczasowe.

Autor: Szymon Krawczyk – Doradca Podatkowy w Kancelarii Prawnej WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp. k.

Inne Artykuły