„Prawnokarna ochrona wierzyciela” – szkolenie

Szkolenie dotyczyło prawnokarnej ochrony wierzyciela opartej między innymi na art. 286KK jak i 300 KK i 301KK. Głównie nakierowane było na zdobycie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu prawa karnego materialnego jak i prawa karnego procesowego.

Szczegółowe szkolenie z tych aspektów z pewnością wspomoże nasze działania z obszaru windykacji należności oraz dbania o interes naszych klientów. Każdy uczestnik szkolenia zdobył niezbędną wiedzę z zakresu prawa karnego i stosowania w obszarze wierzytelności.

Windykacja to nie tylko działania z zakresu prawa cywilnego, ale i prawa karnego dlatego też szkolenie to miało bardzo duże znaczenia dla wiedzy i skuteczności pracowników naszej kancelarii.

Inne Artykuły