Podatkowe skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na polskim gruncie

Ostatnie doniesienia docierające z brytyjskiej Izby Gmin dotyczące kolejnych odrzuceń umowy  ustalającej warunki odejścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wskazują, że nieuchronnie zbliża się moment tzw. twardego Brexitu. Oznacza to, że w relacjach z Unią Europejską nie będzie nie będzie funkcjonować okres przejściowy w stosowaniu norm prawnych. Utrzymanie takiego stanu do, może oznaczać, że z datą wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, zmienią się m.in. zasady opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług.

Z dniem bezumownego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, stanie się ono państwem trzecim, co będzie oznaczać, że w relacjach z Polską przestaną funkcjonować: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, sprzedaż wysyłkowa. Zastąpią je zasady dotyczące importu oraz eksportu towarów.

Obecnie warunkiem zastosowania 0% podatku VAT jest między innymi konieczność posiadania przez podatnika dowodu (prywatnego) przemieszczenia towarów z Polski do innego kraju UE. Po Brexicie konieczne będzie zastosowanie odpowiednich procedur celnych, w tym potwierdzenie wywozu przez właściwy organ celny. Z kolei nabycie towarów z terenu Zjednoczonego Królestwa, jako import towarów będzie obwarowane koniecznością dokonania zgłoszenia celnego.

Jednymi z najczęściej świadczonych usług są usługi doradcze, księgowe, prawnicze, czy reklamy. Uznanie Zjednoczonego Królestwa za państwo trzecie oznaczać będzie zmianę miejsca opodatkowania tych transakcji na linii z konsumentem i będzie to teren Wielkiej Brytanii. W transakcji z konsumentem z UE byłaby to Polska.

Zarówno podatnicy polscy oraz brytyjscy będą zobowiązani do ustanowienia przedstawicieli podatkowych, którzy będą zobowiązani do sporządzania deklaracji podatkowych i informacji podsumowujących, prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz ewidencji.

Jak wynika to z wymienionych wyżej przykładów, bezumowne wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej oprócz komplikacji na gruncie prawa podatkowego, pojawią się również problemy związane z pobytem naszych rodaków na terenie Wysp Brytyjskich. Mam nadzieję, że politycy dojdą do porozumienia z Brukselą i zapobiegną wielu prawnym katastrofom.

 Autor: Szymon Krawczyk – Doradca Podatkowy w Kancelarii Prawnej WEC  Sroczyński i Wspólnicy sp.k.

Inne Artykuły