Odpowiadamy na pytania Naszych Klientów

Jeden z naszych klientów opisał swój problem, i poprosił o poradę.

Poniżej opis sprawy.

W czteropiętrowym bloku w Łodzi doszło do zalania lokali znajdujących się w jednym pionie na 2 i 3 piętrze. Podejrzenie zalania ww. mieszkań padło na lokatora zajmującego mieszkanie na ostatnim piętrze. Plamy na ścianach i suficie w mieszkaniach z niższych kondygnacji mogły bowiem sugerować jego odpowiedzialność.

Jak się ok3azało przyczyną szkody był wyciek wody, który musiał nastąpić w pionie lub instalacjach ukrytych pod ścianą lub podłogą. Szkody nie mogły zatem powstać na skutek nieprawidłowej eksploatacji instalacji wodociągowej przez mieszkańców mieszkania z ostatniego piętra.

W uchwalę Sądu Najwyższego z 19 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 63/12 zostało przesądzone, że przy rozstrzyganiu o odpowiedzialności w przypadku szkód zalaniowych decyduje ogólna reguła odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie winy (art. 415 k.c.). W konsekwencji o szkodzie winien zostać poinformowany Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej, który protokolarnie stwierdzić jej przyczynę.

Wobec stwierdzenia, iż przyczyna szkody leży po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej, to naprawienie szkody winno nastąpić z Jej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialność odszkodowawcza winna również obejmować obowiązek dostarczenia wody lokatorom z czwartego piętra. Jeżeli na skutek usunięcia awarii zostaną pozbawieni do niej dostępu, to w zaistniałej sytuacji również mogą również być uznani za poszkodowanych.

Zapraszamy do zgłaszania kolejnych Państwa problemów.

Inne Artykuły