Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – obligatoryjna odpowiedź na pozew i jej konstrukcja

Od dnia 7 listopada 2019 r. w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany w niemal trzystu przepisach, a jej celem – zgodnie z uzasadnieniem projektu – jest przyspieszenie post...
Czytaj Więcej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w konflikcie ze swobodą wypowiedzi

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211) (dalej: u.z.n.k.) wprowadziła nowe pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, implementując tym samym do porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/...
Czytaj Więcej