Agresja Rosji na Republikę Ukrainy doprowadziła do tragedii całego ukraińskiego społeczeństwa. Jako radcowie prawni deklarujemy bezpłatną pomoc prawną obywatelom Republiki Ukrainy, a także wyrażamy gotowość włączenia się akcje organizowane przez podmioty niosące pomoc Obywatelom Ukr...
Czytaj Więcej

Jak odzyskać pieniądze od zadłużonego inwestora? Czyli o egzekucji z rachunków brokerskich słów kilka.

Prowadzenie egzekucji z instrumentów finansowych ulokowanych na rachunku papierów wartościowych na szczęście nie zostało pominięte ani wyłączone przez ustawodawcę z dozwolonych sposobów prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. Regulacja dotycząca samego sposobu postępowania jest w p...
Czytaj Więcej