Monika Macudzińska

Aplikant Radcowski
Umów spotkanie
Monika Macudzińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2018 r. rozpoczęła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi. W 2016 r. uzyskała certyfikat TOLES na poziomie Advanced potwierdzający znajomość języka angielskiego prawniczego tzw. Legal English.  Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii windykacyjnej, w kancelariach adwokackich i radcowskich, a także w korporacji prawniczej Baker & McKenzie. Praktyki studenckie odbywała w brytyjskiej kancelarii prawnej – Claim Time Solicitors, zajmując się tam prawem deliktowym oraz dochodzeniem roszczeń na etapie postępowania polubownego. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, szczególnie w prawie nowych technologii, w prawie konsumentów oraz w prawie własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w dochodzeniu roszczeń, jak również w bieżącej prawnej obsłudze przedsiębiorców.

Jako główny obszar zainteresowań wskazuje przede wszystkim ochronę danych osobowych. W swojej praktyce zajmowała się wdrażaniem RODO (czyli nowych unijnych rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych) w spółkach prawa handlowego, a także w międzynarodowych grupach kapitałowych.